ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால்...

sorkam-naragam

அதிகம் பார்கப்பட்டவை

மத்ஹபைப் பின்பற்றும் பெண்ணை மணந்து கொள்ளலாமா?

மத்ஹபைப் பின்பற்றும் பெண்ணை மணந்து கொள்ளலாமா? பதில்: தவ்ஹீத் கொள்கையில் உள்ளவர் தன்னைப் போன்ற தவ்ஹீத் கொள்கையில் உள்ள பெண்ணை மணமுடிப்பதே முறையாகும். இணை கற்பிக்கும் பெண்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை அவர்களைத் திருமணம் செய்யாதீர்கள்! இணை கற்பிப்பவள் எவ்வளவு தான் உங்களைக் கவர்ந...