விரலசைத்தல், தொப்பி போன்ற சிறிய விஷயங்களுக்கு சண்டை போடுவது ஏன்?

0
86

Audio :

Download As :

பகிர்