விதியை அல்லாஹ் மாற்றுவானா?

0
247

விதியை அல்லாஹ் மாற்றுவானா?

விதியை பற்றி நபி  (ஸல்) அவர்கள் கூறும் போது,  அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் நீர் (வாழ்க்கையில்) சந்திக்கவிருக்கின்ற அனைத்தையும் (ஏற்கெனவே எழுதியாயிற்று. அவற்றை) எழுதிய எழுதுகோலும் கூடக் காய்ந்துவிட்டது என்றார்கள். (புகாரி )

அதாவது விதி எழுதப்பட்டு விட்டது. இனிமேல் அதன்படி தான் நடக்கும், அது மாற்றப்படாது என்கிற அர்த்தத்தில் உள்ளது. ஆனால், திருமறையில் 13:39 இல், அதில் தான் நாடியதை அழிப்பான் தான் நாடியதை அழிக்காது வைப்பான். அவனிடமே தாய் ஏடு உள்ளது என்று இருக்கின்றது. இந்த இரண்டும் முரண்பாடாக இருப்பது போன்று உள்ளது. எனவே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டு சுருட்டப்பட்ட ஏட்டை மறுபடியும் இறைவன் மாற்றுவானா ?

பதில்

அல்லாஹ் எதை அழிப்பான்? எதை வைத்திருப்பான் என்பதும் தாய் ஏட்டில் இருக்கும்.

ஒருவருக்கு நோய் ஏற்படும் என்றால் அதையும் அல்லாஹ் பதிவு செய்திருப்பான. அவர் சில நல்லறங்கள் செய்வார்; அதனால் அவரது நோய் நீக்கப்படும் என்றும் அல்லாஹ் எழுதி வைத்திருப்பான்.

எதை நீக்க முடியாத வகையில் அல்லாஹ் எழுதி வைத்துள்ளானோ அதை அல்லாஹ் நீக்க மாட்டான் என்று புரிந்து கொண்டால் இதில் முரண்பாடு இல்லை.

பகிர்

பதிலளி

உங்கள் கருத்துகளை பதிவிடுங்கள்
உங்கள் பெயர்