மக்காவிலே 20 ரக்அத்கள் தராவீஹ் தொழும்போது இங்கு ஏன் 8 ரக்அத் தொழுகிறீர்கள்?

0
189

Audio :

Download As :

பகிர்