நிறைவேறாத நேர்ச்சையின் நிலை என்ன?

0
33

Audio :

Download As :

பகிர்