நபிகள் நாயகம் (ஸல்) சாதாரன மனிதர் என்றால் அவருடைய இதயம் கழுவப்பட்டது ஏன்?

0
129

Audio :

Download As :

பகிர்