திருமணத்தில் ஆண்கள் பூக்களால் முகத்தை மூடுவது ஏன்? பெண் தாலி கட்டுவது ஏன்?

0
82

Audio :

Download As :

பகிர்