கருப்பிலிருந்து வெள்ளை தெளிவாகும் வரை உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

0
50

Audio :

Download As :

பகிர்