ஒரு பொருளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ஜகாத் கொடுப்பது சரியா?

0
93

Audio :

Download As :

பகிர்