இறைவனை உருவமாக வைக்காத காரணம் என்ன?

0
23

Audio :

Download As :

பகிர்