இறைவனை உருவமாக வைக்காத காரணம் என்ன?

0
54

Audio :

Download As :

பகிர்