இறந்தவர்களுக்கு துட்டி திவஷம் போன்ற சடங்குகள் செய்வதில்லை ஏன்?

0
79

Audio :

Download As :

பகிர்