இரண்டு கையில் முஸாபாஹா செய்ய வேண்டும் என்று மத்ஹபில் உண்டா?

0
123

Audio :

Download As :

பகிர்