சமீபத்திய பதிவுகள்

திருக்குர்ஆன்

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு அத்தியாயம் – 1 - அல் ஃபாத்திஹா - தோற்றுவாய் அத்தியாயம் - 2 - அல் பகரா - அந்த மாடு அத்தியாயம் - 3 - ஆலு இம்ரான் - இம்ரானின் குடும்பத்தினர் அத்தியாயம் - 4 - அன்னிஸா - பெண்கள் அத்தியாயம் - 5 - அல் மாயிதா - உணவுத் தட்டு அத்தி...

தொழுகை சட்டங்கள்

சாட்ஸ் அணிந்து உளூச் செய்யலாமா?

சாட்ஸ் அணிந்து உளூச் செய்யலாமா? எனது நண்பன் சாட்ஸ் அணிந்து கொண்டு உளூ செய்வதும், அப்படியே சாப்பிடுவதும் சரிதான் என்கிறான். (சாட்ஸ் அணிந்து சாப்பிடும் போது முட்டுக்கால் தெரிகிறது) இப்படிச் செய்வது சரியா?  ஆடை அணிவதன் முறையை விளக்கவும். ஹஸன் முஹம்மது பதில் ஆண்கள் சாட்ஸ் அணிந்து ...

கிப்லாவை நோக்கி கால் நீட்டலாமா?

கிப்லாவை நோக்கி கால் நீட்டலாமா? மேற்குத் திசை நோக்கி கால் நீட்டித் தூங்கலாமா? சிலர் கிப்லாவை நோக்கி கால்நீட்டி தூங்கக் கூடாது என்கிறார்கள். எந்த்த் திசை நோக்கி தூங்க வேண்டும். நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் எந்த்த் திசை நோக்கி தூங்கினார்கள் என்று ஹதீஸ் ஏதேனும் உள்ளதா? நிஷாத் ...

நவீன பிரச்சனைகள்

வீடியோ :

கேள்வி பதில் வீடியோ :

முஸ்லிமல்லாவர்களின் சந்தேகங்கள்

தொழுகை சட்டங்கள்

Continue to the category

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

பெண்களுக்கான சட்டங்கள்

நவீன பிரச்சனைகள் :