சமீபத்திய பதிவுகள்

திருக்குர்ஆன்

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு

திருக்குர்ஆன் அத்தியாயங்கள் தொகுப்பு அத்தியாயம் – 1 - அல் ஃபாத்திஹா - தோற்றுவாய் அத்தியாயம் - 2 - அல் பகரா - அந்த மாடு அத்தியாயம் - 3 - ஆலு இம்ரான் - இம்ரானின் குடும்பத்தினர் அத்தியாயம் - 4 - அன்னிஸா - பெண்கள் அத்தியாயம் - 5 - அல் மாயிதா - உணவுத் தட்டு அத்தி...

தொழுகை சட்டங்கள்

முன் பின் சுன்னத்கள் யாவை?

முன் பின் சுன்னத்கள் யாவை? தொழுகையின் முன், பின் சுன்னத் தொழுகையின் அவசியம் என்ன? ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் எத்தனை ரக்கத் சுன்னத்தாகத் தொழ வேண்டும். முஹம்மத் ஃபாரூக். பஜ்ருடைய சுன்னத் பஜ்ருடைய முன் சுன்னத்தான இரண்டு ரக்அத்திற்கு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்த...

பாங்குக்கு உளூ அவசியமா?

பாங்குக்கு உளூ அவசியமா? ஆடு, மாடுகளை அறுப்பதற்கும், பாங்கு சொல்வதற்கும் உளூச் செய்வது அவசியமா? பதில்:- ஆடு, மாடுகளை அறுப்பதற்கு உளூ அவசியம் என்று எந்த ஹதீஸூம் கிடையாது. குளிப்புக் கடமையான நிலையில் கூட ஆடு மாடு மற்றும் கோழிகளை அறுக்கலாம். பாங்கு சொல்வதற்கு உளூ அவசியம் என்ற கருத்தில்...

நவீன பிரச்சனைகள்

வீடியோ :

கேள்வி பதில் வீடியோ :

முஸ்லிமல்லாவர்களின் சந்தேகங்கள்

தொழுகை சட்டங்கள்

Continue to the category

பரிந்துரைக்கப்பட்டது

பெண்களுக்கான சட்டங்கள்

நவீன பிரச்சனைகள் :