ஹஜ் சட்டங்கள் தொகுப்பு

ஹஜ் சட்டங்கள் தொகுப்பு

ஹஜ் குறித்த கேள்வி பதில்கள்

மக்காவில் பணி செய்வோர் எங்கே இஹ்ராம் கட்டுவது

பெற்றோருக்காக ஹஜ், உம்ரா செய்யலாமா?

ஆண் துணை இல்லாமல் ஹஜ் செய்யலாமா?

தக்க ஆண் துணை இல்லாமல் பெண்கள் ஹஜ் செய்யலாமா?

நபிவழியில் நம் ஹஜ்

ஹஜ் அத்தியாயம் புகாரி


ஹாஜியார் பட்டம் உண்டா

ஹஜ் செயல் விளக்கம்

ஹஜ்ஜுக்கு போகும் போது வசிய்யத் அவசியமா

பிள்ளைகளுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமை முடிக்காமல் ஹஜ் செய்யலாமா

ஹாஜியாருக்கு தனி அடையாளம் உண்டா


ஓசியில் ஹஜ் செய்யலாமா

வங்கியில் வேலை செய்பவரின் ஹஜ் கூடுமா

தனியார் மூலம் ஹஜ் செய்யலாமா

காபாவை சுற்றுவது ஏன்


மஹ்ரம் இல்லாமல் ஹஜ் செய்யலாமா


வங்கியில் வேலை பார்ப்பவரின் ஹஜ் கூடுமா


துல்ஹஜ் மாதம் பத்து நாட்களின் சிறப்பு


ஓசியில் ஹஜ் செய்யலாமா
 
 

ஹஜ்ஜுக்கு போகும் போது விருந்து

அரஃபா தினத்தை எப்படி முடிவு செய்வது


ஈஸா நபி ஹஜ் செய்தார்களா?

மதீனா ஸியாரத்

உம்ராவின் சட்டங்கள்

உம்ரா செய்யும் முறை என்ன?

பெற்றோருக்காக ஹஜ், உம்ரா கூடுமா?

உம்ரா செய்யும் முறை என்ன?

ஒரு பயணத்தில் பல உம்ராக்கள் செய்வது பித்அத் ஆகுமா?

உம்ரா அத்தியாயம் புகாரி

குர்பானியின் சட்டங்கள் 

 குர்பானி இறைச்சியை முஸ்லிமல்லாதவருக்கு கொடுக்கலாமா

தொழாமல் குர்பானி கொடுக்கலாமா

நபிக்காக குர்பானி கொடுக்கலாமா

மாட்டை குர்பானி கொடுப்பதை விட ஆட்டைக் கொடுப்பது சிறந்ததா

பெருநாள் தொழுகை சட்டங்கள்

பெருநாள் வாழ்த்து கூறலாமா

பெருநாள் தக்பீர் முறை என்ன

பெருநாள் தொழுகை சட்டங்கள் 

பெருநாளின் தனித்தன்மை

பெருநாள் தொழுகைக்கு இரு உரைகள் உண்டா

பெருநாள் தொழுகையில் கைகளை உயர்த்துதல்

பெருநாள் தொழுகை தக்பீர் எத்தனை

பெருநாள் குர்பானி சட்டங்கள்

பெருநாள் தொழுகை சட்டங்கள்

பெருநாள் தினத்தில் தொழுகைகளுக்குப் பின் தக்பீர் கூறுதல்

பெருநாள் தொழுகை தக்பீர் எத்தனை

October 18, 2010, 5:39 AM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top