பாடம் : 1

அத்தியாயம் 1 பாடம் : 1

நம்பத் தகுந்த அறிவிப்பாளர்களிடமிருந்தே ஹதீஸ்களை அறிவிப்பதும் பொய்யர்களின் அறிவிப்புகளைக் கைவிடுவதும் கட்டாயமாகும் என்பது பற்றியும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் சொல்லாத ஒன்றைச் சொன்னதாகப்) பொய்யுரைப்பது தொடர்பாக வந்துள்ள எச்சரிக்கையும்.

தொடர்ந்து படிக்க January 5, 2010, 3:57 AM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top