அத்தியாயம் 2 ஈமான்

அத்தியாயம் 2 பாடம் : 1

இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) அடிபணிதல் (இஸ்லாம்), அழகிய முறையில் செயலாற்றல் (இஹ்சான்) ஆகியவை பற்றிய விளக்கமும்; தூய்மையாளனும் உயர்ந்தோனுமாகிய அல்லாஹ் நிர்ணயித்துள்ள விதியை நம்புவதன் அவசியமும்; "விதியை நம்பாதவனுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்லை' என்பதற்கான ஆதாரமும்; அவன் தொடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும்.2

தொடர்ந்து படிக்க September 8, 2011, 3:24 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top