இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

பல்வேறு ஊர்களில் நடத்தப்பட்ட இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்து மொபைல் போன்களிலும் பிளே ஆகும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன

இனிய மார்க்கம் தொகுப்பு

February 11, 2010, 1:52 AM

விவாதங்கள்(மொபைல்)

அனைத்து மொபைல் ஃபோன்களிலும் பிளே ஆகும் வகையில் பல தலைப்புகளில் நடந்த விவாதங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அனைத்து விவாதங்களின் வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.


விவாதங்கள் தொகுப்பு

February 23, 2010, 4:20 AM

தொடர் சொற்பொழிவுகள்

தொடர் சொற்பொழிவுகள்
ரமளான் மாதம் முழுதும் குறிப்பிட்ட ஒரு தலைப்பின் கீழ் பீஜே அவர்கள் பல வருடங்களாக தொடர் சொற்பொழிவு நடத்தியுள்ளார். இந்த உரைகளில் நமக்குக் கிடைத்தவற்றை இங்கே வெளியிட்டுள்ளோம்.

வீடியோ, மொபைல் வீடியோ, ஆடியோ ஆகிய அனைத்தும் ஒரே இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

தொடர் உரைகள் தொகுப்பு

March 2, 2010, 10:34 AM

கேள்வி பதில் மொபைல்

கேள்வி பதில் மொபைல்
பல்வேறு ஊர்களில் முஸ்லிம்கள் மத்தியில் நடத்தப்பட்ட நேரடிக் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் பீஜே அவர்கள் அளித்த பதில்கள்

வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன

கேள்வி பதில் தொகுப்பு 

 

March 18, 2010, 6:57 AM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top