மிருகபுத்திரன் என்று கூற மார்க்கத்த�

மிருகபுத்திரன் என்று கூற மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா?

மசூது, கடையநல்லூர்

குறிப்பிட்ட மனிதன் மிருகத்துக்குப் பிறந்தான் என்ற கருத்தில் அவ்வாறு கூற அனுமதி இல்லை. ஆனால் மிருகத்தின் தன்மை கொண்டவன் என்ற பொருளில் கூறுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உள்ளது. மார்க்கத்தில் மட்டுமல்ல. எழுத்துலகிலும் முன்மாதிரி உண்டு.

மனுஷ்ய புத்திரன் என்ற பெயரையே எடுத்துக் கொள்வோம். நான் மனிதனுக்குப் பிறந்தவன் என்பதைச் சொல்வதற்காகவா வைத்துக் கொண்டார்? அப்படியானால் அவரை ஆதரிக்கும் முற்போக்காளர் உள்ளிட்ட நாம் அனைவரும் மிருக புத்திர்ர்கள் என்று ஆகிவிடும். மனிதனுக்கு பிறந்தவர் என்பதை யாராவது எந்தக் காலத்திலாவது மறுத்து இருந்தால் அப்போது இல்லை நான் மனிதனுக்குப் பிறந்தவன் என்று கூறலாம்.

வேறு எந்த பொருளில் இந்தப் பெயரைச் சூட்டிக் கொண்டார்? மனித தன்மை கொண்ட புத்திரன் என்ற பொருளில் தான் பயன்படுத்துகிறார் . அப்படித்தான் அனைவரும் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். மிருக புத்திரன் என்பதும் மிருகம் போல் சிந்திக்காத தனமை குறித்து சொல்லப்பட்டது என்பது ஏன் புரியவில்லை? இவர் ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் பிறந்தவர் என்ற அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவில்லை என்று தெரிந்தும் இதை பாரதூரமாக ஆக்குவோர் எழுத்தாளர்கள் தாமா?

கோ பாலன் – என்பதை பசுவுக்குப் பிறந்தவன் என்றா இவர்கள் அர்த்தப்படுத்துகிறார்கள்?

அபூஹுரைரா என்ற நபித்தோழர் பூணையின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டார். நபிகள் நாயகம் இதை அனுமதித்தார்கள். அபூஹுரைரா பூனைக்குட்டியைப் பெற்றெடுத்தார் என்று அறிவுடைய யாரும் பொருள் கொள்ள மாட்டார்கள். பூனையை செல்லமாக வளர்த்த்தால் இந்தப் பெயர். அவ்வளவு தான். அலீ என்ற நபியின் மருமகனை மண்ணுக்கு தகப்பன் என நபிகள் நாயகம் அழைத்தார்கள்.

இவர் மண்ணைப் பெற்றெடுத்தார் என்ற பொருளில் இது சொல்லப்படவில்லை. அவர் மேனியில் மண் படிந்திருப்பதைப் பார்த்த போது நபிகள் இப்படி சொன்னார்கள்.

இஸ்லாத்தையும் இலக்கியத்தையும் மொழிநடையையும் அறியாதவர்கள் தான் இது போல் கேள்வி எழுப்புவார்கள்.

மனுஷ்ய புத்திரன் என்பவர் சிந்திக்காமல் உளறிய தன்மை குறித்துத் தான் அது சொல்லப்பட்ட்து என்பது அந்தக் கட்டுரையை வாசித்தாலே தெரியும்கேள்வி பதில்விதண்டா வாதம்இஸ்லாத்தையும் இலக்கியத்தையும்மொழிநடையையும் அறியாதவர்கள்

Published on: January 29, 2013, 10:48 AM Views: 1471

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top