சூனியக்காரர்களுக்கு ஆற்றல் உண்டு என்று முஸ்லிம் நூலில் ஹதீஸ் உள்ளதா?

சூனியக்காரர்களுக்கு ஆற்றல் உண்டு என்று முஸ்லிம் நூலில் ஹதீஸ் உள்ளதா?

கேள்வி:

ஏகத்துவம் மாத இதழில் பின்வரும் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

தொடர்ந்து படிக்க September 12, 2014, 12:19 PM

நபிகளாருக்கு நீண்ட காலமாக வஹி வராத நேரத்தில் சூனியம் வைக்கப்பட்டதா?

நபிகளாருக்கு நீண்ட காலமாக வஹி வராத நேரத்தில் சூனியம் வைக்கப்பட்டதா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

August 26, 2014, 6:52 PM

சூனியம் என்பது வெறும் மோசடி, ஏமாற்று வேலை, மேஜிக் என்று சொன்னீர்கள். அப்படியெனில் மேஜிக் கற்றுக் கொள்வது இணைவைப்பா?

சூனியம் என்பது வெறும் மோசடி, ஏமாற்று வேலை, மேஜிக் என்று சொன்னீர்கள். அப்படியெனில் மேஜிக் கற்றுக் கொள்வது இணைவைப்பா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

August 23, 2014, 6:39 PM

ஹாரூத், மாரூத் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று குர்ஆனில் வருகிறதே?

ஹாரூத், மாரூத் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று குர்ஆனில் வருகிறதே?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

August 23, 2014, 6:34 PM

ஸிஹ்ரை மறுத்திருக்கும் மார்க்க அறிஞர்கள்! மற்றும் அவர்களின் வாதங்கள்!

ஸிஹ்ரை மறுத்திருக்கும் மார்க்க அறிஞர்கள்! மற்றும் அவர்களின் வாதங்கள்!

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

August 19, 2014, 6:27 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top