தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பித்அத் மட்டும் தான் தடுக்குமா சுன்னத்தான விசயங்களை ஏவாதா ?

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பித்அத் மட்டும் தான் தடுக்குமா சுன்னத்தான விசயங்களை ஏவாதா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

March 28, 2014, 7:13 PM

அனைவரும் சேர்ந்து போராடலாமே ? போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏன் அரு அருகில் பள்ளிவாசல் கட்டி ஜும்ஆ நடத்த வேண்டும் ?

அனைவரும் சேர்ந்து போராடலாமே ? போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏன் அரு அருகில் பள்ளிவாசல் கட்டி ஜும்ஆ நடத்த வேண்டும் ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

March 28, 2014, 6:56 PM

மனம் புன்படும் படி பேசக்கூடாது என்றிருக்கும் போது மற்ற இயக்கதினரின் குறைகளை விமர்சித்து பேசி அவர்களை புன்படுத்தலாமா ?

மனம் புன்படும் படி பேசக்கூடாது என்றிருக்கும் போது மற்ற இயக்கதினரின் குறைகளை விமர்சித்து பேசி அவர்களை புன்படுத்தலாமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

March 22, 2014, 4:58 PM

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்திற்கு இயக்கத்திற்கு மட்டும் தான் அல்லாஹ்வின் அங்கிகாரம் உள்ளதா ?

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்திற்கு இயக்கத்திற்கு மட்டும் தான் அல்லாஹ்வின் அங்கிகாரம் உள்ளதா ? மற்ற இயக்கத்தில் உள்ளவர்கள் சொர்க்கம் செல்லமாட்டார்களா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

March 10, 2014, 6:20 PM

வாழ்கையில் ஒருமுறையாவது தப்லிக் ஜமாஅத்தில் செல்ல வேண்டும் என்கின்றனர் இது சரியா ?

வாழ்கையில் ஒருமுறையாவது தப்லிக் ஜமாஅத்தில் செல்ல வேண்டும் என்கின்றனர் இது சரியா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

March 3, 2014, 3:35 PM

பெண்கள் தொடர்பாக விமர்சனம் வந்தால் அவர் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் இருக்க முடியுமா ?

 

பெண்கள் தொடர்பாக விமர்சனம் வந்தால் அவர் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் இருக்க முடியுமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

January 18, 2014, 4:33 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top