மதீனா ஸியாரத்

மதீனா ஸியாரத்

பொதுவாக மதீனாவிலுள்ள மஸ்ஜிதுந் நபவீயை ஸியாரத் செய்வது ஹஜ்ஜில் உள்ள ஒரு வணக்கம் என்றே மக்கள், குறிப்பாகப் பெண்கள் விளங்கி வைத்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து படிக்க August 13, 2009, 12:34 PM

கடன் இருந்தால் ஹஜ் செய்யலாமா

கடன் இருப்பவர் ஹஜ் செய்யலாமா?

கடன் இருந்தால் ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லக் கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றார்கள். ஒருவர் வீட்டு வகைக்காக லோன் வாங்கியிருந்தாலோ, அல்லது வேறு எந்தக் கடன் இருந்தாலோ ஹஜ் செய்யலாமா?

தொடர்ந்து படிக்க August 25, 2011, 1:39 PM

பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்

பெண்கள் விசிட் விசாவில் உம்ராச் செய்யலாமா?

ஹமீத், குவைத்

கேள்வி  என்னுடைய தாயாரைக் குவைத்திற்கு விசிட் விசாவில் வரவழைத்து உம்ராவுக்கு அனுப்புவது கூடுமா?

தொடர்ந்து படிக்க January 17, 2012, 7:13 PM

காபாவைக் கண்டதும் கேட்கும் துஆ அங்க

கஅபாவைக் கண்டதும் கேட்கும் துஆ அங்கீகரிக்கப்படுமா? 

ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லும்போது கஅபத்துல்லாஹ்வைப் பார்த்து (முதல் பார்வையில்) கேட்கப்படும் துஆக்கள் அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்று கூறுகின்றனர் இது சரியா? 

தொடர்ந்து படிக்க March 23, 2012, 12:34 AM

கணவரின் பணத்தில் உம்ரா செய்யக் கூடாதா?

 

கணவர் பணத்தில் உம்ரா செய்யக் கூடாதா ? எத்தனை முறை உம்ரா செய்யலாம் ? உம்ரா செய்வதை உறவினர்களுக்கு தெரிவிக்கலாமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

January 10, 2014, 5:28 PM

என் சலாத்தை நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சொல்லி விடுங்கள் என ஹஜ்ஜுக்கு செல்பவரிடம் சொல்லலாமா?

 

என் சலாத்தை நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சொல்லி விடுங்கள் என ஹஜ்ஜுக்கு செல்பவரிடம் சொல்லலாமா?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 20, 2013, 8:54 PM

வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் சொந்த நாட்டிற்கு சென்ற பிறகு தான் ஹஜ் செய்ய வேண்டுமா ?

வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் சொந்த நாட்டிற்கு சென்ற பிறகு தான் ஹஜ் செய்ய வேண்டுமா ?

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோ

December 10, 2013, 6:22 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top