குர்ஆனை வலமிருந்து இடமாக எழுதுவது ஏன

குர்ஆனை வலமிருந்து இடமாக எழுதுவது ஏன்

Play Without Downloading Download To your computer
 மொபைல் வீடியோ
ஆடியோவீடியோஇஸ்லாம்இனிய மார்க்கம்குர் ஆன்வலமிருந்து இடம்எழுதுதல்அரபு மொழி

Published on: November 15, 2010, 12:57 AM Views: 2455

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top