அந்த 72 கூட்டத்தினர்

அந்த 72 கூட்டத்தினர் யார் என்ற தலைப்பில் ரமலான் மாதத்தில் தொடராக ஆற்றிய உரைகள். 27 பாகங்கள்.

வீடியோ ஆடியோ மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பார்க்க

August 18, 2009, 1:34 PM

இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல்1

பொருளீட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வழிமுறைகள், வியாபாரம், விவசாயம், வட்டி, கடன், ஷேர் மார்க்கெட், மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங், இன்ஷ்யூரன்ஸ், வங்கியில் கணக்கு வைத்தல் உள்ளிட்ட பொருளாதாரம் தொடர்பான அனைத்து சட்டங்களையும் விளக்கும் வகையில் ரமலானில் பீஜே ஆற்றிய உரை 26 பாகங்கள்.

ஆடியோ வீடியோ மொபைல் வீடியோ ஒரே இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது பார்க்க

August 20, 2009, 8:15 AM

மரணத்துக்குப் பின்

மரணத்துக்குப் பின் ரமலான் மாதம் முழுவதும் தலைமை அலுவலகத்தில் நடை பெற்ற தொடர் உரை
வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பார்க்க

December 2, 2009, 12:40 PM

நபிகள் நாயகம்(ஸல்)வரலாறு. (ஆடியோ)

நபிகள் நாயகம்(ஸல்)வரலாறு. ரமலான் மாதம் முழுதும் ஆற்றிய உரை. 29 பாகங்கள். 
வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ ஆகிய அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பார்க்க

September 13, 2009, 1:01 AM

நபிமார்கள் வரலாறு

நபிமார்கள் வரலாறு 56 பாகங்கள்.

வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது பார்க்க

September 5, 2009, 11:48 AM

தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம்

தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம். ரமலான் மாதம் முழுதும் ஆற்றிய தொடர் உரைகள். 28 பாகங்கள்.

வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது பார்க்க

August 21, 2009, 5:03 PM

பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை1

தனியார் தொலைக்காட்சிக்காக ஆற்றிய தொடர் உரைகள். 9 பாகங்கள்.
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை1
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை2
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை3
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை4
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை5
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை6
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை7
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை8
play download
பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை9
play download

August 21, 2009, 8:41 AM

மாமனிதர் நபிகள் நாயகம்

மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் என்ற தலைப்பில் ரமலான் மாதத்தில் தொடராக ஆற்றிய உரைகள். 13 பாகங்கள்.
வீடியோ ஆடியோ மற்றும் மொபைல் வீடியோ ஆகிய அனைத்தும் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பார்க்க

August 20, 2009, 5:31 PM

இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு

இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்புக்கள் என்ற தலைப்பில் ரமலான் மாதத்தில் தொடராக ஆற்றிய உரைகள். 17 பாகங்கள்.

இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு1
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு2
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு3
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு4
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு5
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு6
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு7
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு8
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு9
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு10
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு11
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு12
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு13
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு14
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு15
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு16
Download Play
இஸ்லாத்தின் தனிச் சிறப்பு17
Download Play

August 20, 2009, 10:30 AM

ஈமானின் கிளைகள்1

அல்லாஹ்வை நம்புதல், வானவர்களை நம்புதல், வேதங்களை நம்புதல், தூதர்களை நம்புதல், இறுதி நாளை நம்புதல், விதியை நம்புதல் ஆகியவற்றை முழுமையாக விளக்கி ரமலான் மாதம் முழுதும் பீஜே ஆற்றிய உரைகள் 24 பாகங்கள். 

ஆடியோ வீடியோ மற்றும் மொபைல் விடியோக்கள் ஒரே இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஈமானின் கிளைகள் பார்க்க

August 18, 2009, 2:31 PM

www.onlinepj.com © 2013 Developed by Mwinsys

Scroll To Top